Aktivita č.2 : Ako štartuje raketa (ako to vyštartuje?)

Pomôcky:

Plastová fľaša, hadica, voda, pumpa na bicykel, stojan

Dátum: marec 2012

Plastová fľaša je čiastočne naplnená vodou.

Pumpovaním sa do fľaše cez hadicu dostane vzduch,

ktorý v nej zväčší tlak a po odistení fľaša vyletí do vzduchu. 

                                                                                                                                                                        Pozri si video

  • ako funguje raketa?
  • aký je princíp rakety na obrázku?
  • aký je najoptimálnejší objem vody?
  • aký je tlak vzduchu?
  • ktoré plastové fľaše sú lepšie než akékoľvek iné?
  • ktoré vlastnosti plastov sô prínosom pre nárazníky áut?