Aktivita č. 1.2 : Mydlová kvapka na nylone

Pomôcky: mydlová voda, kvapátko, pohár, nylonová tkanina (pančucha)

Dátum: marec 2012

Postup:

Na pohár sme natiahli pančuchu. Kvapátkom sme kvapli na pančuchu kvapku čistej vody a kvapku mydlového roztoku. Kvapka kvapka  z čistej vody si zachovala takmer guľový ale tvar, ale kvapka z mydlovej vody rýchlo vsiakla do materiálu nylonu.

  • dokážete vysvetliť, čo sa odohráva?
  • prečo nastal rozdiel?
  • prečo je nylon vhodný materiál?
  • funguje to aj s iným materiálom ako nylonom?
  • bude to fungovať aj s inými kvapalnými roztokmi?
  • ako sa to využíva pri oblečení zo syntetického materiálu?

video