Aktivita č.1. 

1.1 Premena slanej vody na sladkú (Ako to chutí...)

Pomôcky:

morská soľ, nádoba s vodou, pohár, potravinová fólia, lepiaca páska

Dátum: apríl 2012

Do veľkej nádoby sme dali vodu s morskou soľou a nádobu prikrytú potravinovou fóliou sme postavili na slnečné miesto. Na fólii sa zrážala voda, ktorá sa vyparovala z veľkej nádoby a zbierala sa v maličkom pohári v strede nádoby. Pokus prebiehal niekoľko dní. Pohár sa naplnil do polovice svojho objemu. Ochutnaním sme zistili, že voda v pohári nebola slaná, ale sladká.

  • prečo sa chuť vody mení                                                                   
  • ako sa voda dostane dnu do pohára
  • čo sa stane s vodou mimo pohára
  • prečo potrebujeme na tento pokus priehľadný plast?
  • čo sa stane, ak použijete iný materiál?
  • prečo sa používa priehľadný plast na výrobu nových obalov výrobkov ?