Úvod

Sme žiaci osemročného gymnázia.

Mnohí z nás dosahujú úspechy pri štúdiu matematiky, informatiky aj prírodovedných predmetov. Využili sme preto možnosť spolupráce s o školami v iných európskych krajinách a zapojili sme sa do projektu inGenious.

 

inGenious   je platformou Európskeho vzdelávacieho koordinačného orgánu vo vede, technike a matematike (STEM). Ide o spoločnú iniciatívu, ktorá začala medzi European Schoolnet  European Roundtable of Industrialists (ERT) a ktorej cieľom je posilnenie mladých európanov o záujem v oblasti vzdelávania sa v prírodovedných oblastiach, o ich kariérny rast a pomoc pri nedostatočných zručnostiach.