3.ročník: Videokonferencia - chat:

Pohľad na výskum ochrany rastlín (Insights in Crop protection researsch)

V predprázdninové popoludnie 29.októbra 2013 sa skupina  13 žiakov sexty A o 14-tej hodine pod vedením vyučujúcej p. Laukovej pripojila k medzinárodnému konferenčnému hovoru zástupcov nemeckej firmy BASF  SE z Ludwigshafenu a siete škôl zapojených do projektu InGenious. Ako zástupcovia firmy BASF SE na otázky žiakov odpovedali Johannes Hutzler a Raphael Aponte, Témy boli zaujímavé:

1. Prečo potrebujeme prípravky na ochranu rastlín?

2. Plodina- ochrana - výskum

3. Poľnohospodárske riešenia s inovatívnymi produktmi

Spojenie tento raz nebolo najkvalitnejšie. To nám bránilo plynule sa zapojiť do diskusie, hoci medzi nami boli výborní "angličtinári", dokonca aj naša zahraničná študentka Liliana. Zato  však si žiaci aspoň  overeili  svoje technické zručnosti so zariadeniami IKT,  zvukovými zariadeniami a softvérom použitým pre interaktívnu komunikáciu. Za tieto  zručnosti môžem žiakov skutočne pochváliť, pripojenie išlo na našej strane bez problémov .

                                                                                                   

 

Komunikáciu práve kontroluje Petra Š., Anička S. a Petra V.

2.ročník: Videokonferencia -chat1- 

Chémia je všetko o vás  (Chemistry is all about you)   

Dňa 25.októbra 2012 v čase od 14 do 15,30 hodiny sa skupina žiakov sexty A a B a vyučujúce pani Haštová a Lauková  zúčastnili videokonferencie na zaujímavú tému- chémia, vyžitie  plastov. Moderátorkou bola Evita a na otázky odpovedali 4 odborníci z praxe z CEFIC (Európska rada chemického priemyslu). Presnejšie boli to dvaja odborníci z EPCA (Európska Petrochemical Association), Aniouta Belevitch a  Wouter Bleukx (z INEOS). Otázka našej skupiny najprv vyvolala úsmev, lebo jej technické riešenie ešte  nie je vyriešené. Solárne panely určite majú svoju budúcnosť, aj ako povrch vozoviek, no a zdroj energie určite.

Pani Haštová sleduje so Simonkou, Filipom, Lenkou, Marekom, Valentínom a ostatnými priebeh rozhovoru.

Dárius s Jakubom formulujú svoju otázku o solárnych paneloch.   

okruhy:   materiál na štúdium    

                        1. Plasty a úspory energie, energetickej efektívnosti

                        2. Chémia a odpad

                        3. Chémia a potravinárstvo

Pozrite si   video  zásadné otázky celosvetovej populácie-voda, jedlo, oblečenie, zdravie a zdravotná starostlivodť, bývanie, energia

 

1.ročník: Videokonferencia -chat3- Umelá inteligencia ( Artificial Intelligence)

online- okruhy                                                                                                       

Deep Blue, šach-hrať počítač, porazil Garryho Kasparova v slávnom zápase v roku 1996.
Odborné systémy používané na priemyselne. Dnes tam sú niektoré špecializované oblasti, "expertné systémy" nahradia odborný úsudok v konkrétnych prípadoch použitia techniky a medicíny.
systémy strojového prekladu, ako je ten u Google Translate sú široko používané, aj keď výsledky ešte nie sú porovnateľné s ľudskými prekladateľov.
Funkcia rozpoznávania rukopisu je používaný v miliónoch osobných digitálnych asistentov.
Rozpoznávanie reči je komerčne dostupný a je široko nasadený.
systémy počítačového videnia sa používajú v mnohých priemyselných aplikáciách, v Xbox Kinect.

termín 11. mája 2012 v čase 11:00 -12:30

moderátorka- Evita Tasiopoulou, Brussells

Nuria Olivier, Scientific director of the multimedia HCI and Data Mining & User Modeling Research Areas in Telefonica Research)

firma Telefónica, Španielsko