Praktické aktivity

Xperimania I.

Aktivita č.1

Pozorujte, ako preteká elektrický prúd

Pomôcky:

zdroj jednosmerného napätia, spínač, vodiče, krokosvorky, žiarovka, kúsky vodivých a nevodivých materiálov (meď, alobal z hliníka, plast, guma a iné)

Dátum:

november 2012, 4 stretnutia

• Dokážete vysvetliť, čo sa odohráva?
• Prečo niektorými materiálmi elektrický prúd preteká a inými nie?
• Ktoré druhy materiálov umožňujú pretekanie elektrického prúdu a prečo?
• Je umelá hmota elektricky vodivá?
• Ktoré materiály neumožňujú pretekanie elektrického prúdu a prečo?

• Prečo sú materiály, ktoré neumožňujú pretekanie elektrického prúdu užitočné?

 

Aktivita č.2

Pozorujte, ako vyštartuje raketa

• Ako to funguje?
• Ako vysoko to vyletí?
• Aký je najoptimálnejší objem vody?
• Aký je počiatočný tlak vzduchu?
• Prečo sú plastové fľaše lepšie než akékoľvek iné?
• Ktoré vlastnosti plastov sú prínosom pre nárazníky áut?

 

video