Praktické aktivity

Scratch    Kocúr

Aktivita č.2:

Pomôcky.

počítače s operačným systémom windows, program Scratch

Dátum:

november-december 2012, 3 stretnutia so žiakmi

Naprogramujte kocúra!